Wildbeheer

Wildbeheer met roofvogels

Wildbeheer is iets anders dan schade- en overlastbestrijding en mag dan ook alleen met de havik en slechtvalk. Wildbeheer gaat over jacht, maar het is meer dan alleen dat. In Nederland zijn er 5 wildsoorten waar op gejaagd mag worden: de fazant, de wilde eend, de houtduif, het haas en het konijn. Anders dan bij schade- en overlastbestrijding kan het hierbij gaan om het herstellen van populatiegezondheid en het terugdringen van de populatiegrootte.

Duurzaam wildbeheer

Duurzaam wildbeheer betekent dat men ook bezig is met biotoopherstel en de bevordering van de populatie bij kwetsbare soorten. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te verwezenlijken. Hieronder vindt u een kleine impressie van de werkzaamheden rondom duurzaam wildbeheer.

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk!