Broedpreventie met honden

Het werk met de hond

Soms verkiest men de hond boven de jachtvogel. Hun onuitputbare bron van energie maakt hen zeer geschikt om terreinen broedvrij te houden van onder andere meeuwen.  Veel van deze werkzaamheden vinden plaats rondom industriegebieden en bouwterreinen. Het belang van dit werk is groot, want het stilleggen van de bouw of andere werkzaamheden zorgt voor enorme vertraging en kosten.

Ook voor soortgelijke projecten is het werken met honden geschikt. Zo is het ook mogelijk om rietkragen broedvrij te houden van watervogels of broedende ganzen tegen te gaan in stadsparken.

Veelal wordt er samengewerkt met een ecoloog om het terrein te beoordelen op de aanwezige flora en fauna en vrij te geven voor de geplande werkzaamheden.