Werkwijze en visie

Vakbekwaamheid

Met meer dan 15 jaar ervaring in het africhten van roofvogels is Valkerij-Horus een verstandige keuze. Als valkenier beschikken wij over de benodigde kennis en vaardigheden om onze roofvogels succesvol in te zetten binnen de kaders van wildbeheer, schade- en overlastbestrijding.

Wist u dat wij ook aspiranten opleiden tot valkenier? Meer weten over deze opleiding kan door op onderstaande link te klikken.

Roofvogels

Al onze roofvogels worden op een legale en verantwoorde manier gehouden. Bij de aanvraag van een opdracht doen wij een vrijblijvende inspectie op locatie om te kijken of het geschikt is om onze roofvogels in te zetten. Op deze manier waarborgen wij de veiligheid en het welzijn van onze roofvogels.

Ook als de vogels niet ingezet worden voor projecten worden zij dagelijks gevlogen en/of houden wij ze vrij in hun huisvesting.

Ecologisch en maatschappelijk verantwoord

Onze werkzaamheden zijn gericht op bestrijding en niet op het doden. Indien de laatste optie onoverkomelijk is, dan doen wij dit altijd op de voorgeschreven manieren. Gevangen dieren worden niet tot afval verwerkt, maar dienen als voedsel voor onze roofvogels.

Als men oogst, moet er ook gezaaid worden. Naast het terugdringen van de populatiegrootte kunnen wij ook een bijdrage leveren aan het populatieherstel. Op deze manier doen wij aan duurzaam wildbeheer.

Bij al onze werkzaamheden houden wij ons aan de wetten die zijn opgenomen in de Omgevingswet van 2021. Daarnaast houden wij ons aan alle eisen die de faunabeheereenheden stellen aan de provincies.