Werkwijze en visie

Vakbekwaamheid

Met meer dan 15 jaar ervaring in het africhten van roofvogels is Valkerij-Horus een verstandige keuze. Als valkenier beschikken wij over de benodigde kennis en vaardigheden om onze roofvogels succesvol in te zetten binnen de kaders van wildbeheer, schade- en overlastbestrijding.

Wist u dat wij ook aspiranten opleiden tot valkenier? Meer weten over deze opleiding kan door op onderstaande link te klikken.

Het werken met roofvogels is een belangrijke pijler binnen ons bedrijf, maar wij doen nog veel meer: zo hebben wij ook veel ervaring in het wegnemen van duivenoverlast met vangkooien en de inzet van jachthonden om terreinen broedvrij te houden.

Dierenwelzijn

Bij de aanvraag van een opdracht doen wij een vrijblijvende inspectie op locatie om te kijken of het geschikt is om onze roofvogels in te zetten. Op deze manier waarborgen wij de veiligheid en het welzijn van onze roofvogels. Ook als de vogels niet ingezet worden voor projecten worden zij dagelijks gevlogen en/of houden wij ze vrij in hun huisvesting.

Onze roofvogels voldoen aan alle eisen die de wet stelt:

  • zij zijn in gevangenschap gekweekt;
  • dragen een gesloten voetring;
  • zijn voorzien van de juiste CITES-documenten.

De honden worden uitsluitend vervoerd in benches geschikt voor langdurige autoritten en met voldoende ventilatie. Afhankelijk van de locatie lopen zij aangelijnd of los onder appèl.

Ecologisch en maatschappelijk verantwoord

Onze werkzaamheden zijn gericht op bestrijding en niet op het doden. Indien de laatste optie onoverkomelijk is, dan doen wij dit altijd op de voorgeschreven manieren. Gevangen dieren worden niet tot afval verwerkt, maar dienen als voedsel voor onze roofvogels.

Als men oogst, moet er ook gezaaid worden. Naast het terugdringen van de populatiegrootte kunnen wij ook een bijdrage leveren aan het populatieherstel. Op deze manier doen wij aan duurzaam wildbeheer.

Bij al onze werkzaamheden houden wij ons aan de wetten die zijn opgenomen in de Omgevingswet van 2021. Daarnaast houden wij ons aan alle eisen die de faunabeheereenheden stellen aan de provincies.