Locatie reinigen

Reinigen en ontsmetten

Verontreinigde locaties zijn niet alleen een doorn in het oog, maar zijn ook schadelijk voor de volksgezondheid. Wij reinigen de locatie met behulp van professionele apparatuur en een specialistische aanpak. Eenmaal gereinigd behandelen wij de locatie met desinfectiemiddel.